Co2-aftryk

Målet er at opnå CO2-neutralitet senest i 2040. Siden det første mål blev fastlagt i 2003, er der opnået væsentlige reduktioner i energiforbrug og udledning af drivhusgasser.

Vores samarbejdspartner

Klimahandling og Bæredygtighed: Vores Forpligtelse

Industriens Rolle i Klimabeskyttelse

Vi mener, at industrien har et ansvar for at beskytte klimaet. Vi er glade for at se flere lande og virksomheder, der sætter ambitiøse klimamål. Vi støtter Paris-aftalen, som er et vigtigt skridt mod en bæredygtig fremtid med lavt CO2-udslip.

 

Konsekvenser af Manglende Handling

Hvis vi ikke handler hurtigt nok mod klimaforandringer, vil det medføre store økonomiske og menneskelige omkostninger. Omvendt vil en hurtig overgang til en økonomi med lavt CO2-udslip give mange fordele, såsom:

  • Bæredygtig økonomisk vækst
  • Bedre folkesundhed
  • Øget modstandsdygtighed mod naturkatastrofer
  • Bedre globalt miljø
 

Vores Engagement

Vi støtter politikker og handlinger, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over præindustrielt niveau. Vi arbejder både internt og eksternt for at nå disse mål.

 

Xerox’s Mål og Initiativer

Xerox har forpligtet sig til Science Based Targets initiative (SBTi) og støtter SBTi’s Business Ambition for 1,5 °C-erklæring. Vores mål er at reducere CO2-udledningen i vores drift og værdikæde ved at:

  • Mindske energiforbruget i vores anlæg
  • Investere i produkter og løsninger, der reducerer drivhusgasudledningen
  • Tilbyde energieffektive løsninger til vores kunder
  • Arbejde med digital transformation for at støtte en effektiv, distribueret og hybrid arbejdsstyrke
 

Ved at tage disse skridt ønsker vi at bidrage til en sundere planet og en bæredygtig fremtid.

Mindre CO2-aftryk

Vi har sat os det mål at være CO2-neutrale senest i 2040. Siden vi satte vores første mål i 2003, har vi opnået betydelige reduktioner i vores energiforbrug og udledning af drivhusgasser.

Mellem vores baseline-år 2002 og 2016 eliminerede vi 320.000 ton CO2-ækvivalenter (CO2e).

I 2016 satte vi et mål om at reducere Scope 1 og Scope 2 drivhusgasudledning med yderligere 25 % inden 2025, hvilket vi opnåede ved udgangen af 2019.

Vi fokuserer nu på at reducere vores Scope 1- og 2-drivhusgasudledning med mindst 60 % inden 2030 i forhold til virksomhedens baseline i 2016, i overensstemmelse med det ambitiøse, videnskabeligt baserede mål om en global temperaturstigning på 1,5 °C.

Vi sigter mod at reducere Scope 3-udledninger med 35%, hvilket svarer til en reduktion på mere end 300.000 ton drivhusgas. Vores CSR Goals and Progress Summary indeholder en detaljeret specifikation af Scope 3-udledninger.

 

ENERGY STAR®-besparelser

Hver ny generation af Xerox-produkter har endnu bedre funktionalitet og bruger mindre energi, så vores kunder både sparer penge og får et mindre CO2-aftryk. I 2020 fik 100% af vores nye relevante produktlanceringer en ENERGY STAR-mærkning.

Xerox deltager i den internationale ENERGY STAR-energiordning og har lanceret næsten 500 produkter, der overholder ENERGY STAR-kravene, siden 1994.

De årlige besparelser med vores ENERGY STAR-godkendte udstyr svarer til elforbruget til belysning i 1 mio. amerikanske hjem. Få mere at vide om ENERGY STAR og andre Xerox-energimærkningsordninger

 

Energibesparende Løsninger og Services

Xerox Managed Print Services hjælper kunderne med at øge produktiviteten, udnytte energien bedre og reducere materialeforbruget samt affaldsmængden ved at optimere deres printmiljø og -processer.

Vores digitale produktionsprintfunktioner gør fremskridt med at reducere brugen af kemikalier og forbedre indemiljøet. Hvor grønt er jeres trykkeri?

 

Sammen om Klimaforandringer

Xerox rapporterer til CDP, et investorledet projekt, der opfordrer virksomheder til at informere om risiciene og mulighederne ved klimaforandringer for virksomheden samt redegøre for drivhusgasemissioner og reduktionsstrategier. Se vores seneste indsendelse på: Xerox Corporation CDP Climate Change Questionnaire

 

Links:

Lad os snakke om dine muligheder

Søren Nielsen

- Printerløsnings ekspert

- Jeg sørger for din printer succes

Vi letter købsprocessen hos alle parter indenfor kopi og print. Har du nogle spørgsmål, er vi altid klar til at hjælpe.

Vi beklager rodet

Vi er i gang med at konvertere Sprinter til Xerox. Derfor er siden lidt rodet lige nu og måske ikke helt, som den skal være.

Kontakt endelig Søren på

+45 22 96 60 00

sn@sprinter.nu